Privacyverklaring

Bouwbedrijf Ten Haken B.V., gevestigd aan Kottenseweg 144, 7115 AE Winterswijk Brinkheurne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.bouwbedrijftenhaken.nl
Kottenseweg 144
7115 AE
Winterswijk Brinkheurne
(0543) 563602
info@bouwbedrijftenhaken.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer(s)
– E-mailadres(sen)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het opstellen van een offerte.
– U te kunnen bellen, appen, chatten, e-mailen of via andere sociale media indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.
– De financiële administratie.
– Bouwbedrijf Ten Haken B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van bouwbedrijf Ten Haken B.V.) tussen zit.
Bouwbedrijf Ten Haken B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
Een relatiebeheersysteem tbv: calculatie, offertes, werkenadministratie, planning en financiële administratie.
Outlook : e-mail.
All-Plan : Ontwerp en tekenprogramma’s.

Bewaren persoonsgegevens

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. bewaart uw persoonsgegevens om uw doelen te realiseren. Deze worden verzameld en gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Voor marketingdoeleinden gebruiken we foto’s op onze website van projecten die nog in aanbouw en/of reeds afgerond zijn.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door bouwbedrijf Ten Haken B.V. voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat bouwbedrijf Ten Haken b.v. verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Bouwbedrijf Ten Haken B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@bouwbedrijftenhaken.nl.